Cukráš Rozetka Miklánek

Cukráš Rozetka Miklánek

Riaditeľ spoločnosti:

Náš nový zástupca Cukrášika. Ďakujeme! ♥