Nová akcia

04.10.2013 17:41

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.