Bonus Card

04.10.2013 18:58

Cukiho Rada! výnimočná iba pri kúpe 3 alebo viacerých horálok! :)